POGOJI PROSTOVOLJCI

S prijavo in izpolnitvijo PRIJAVNICE PROSTOVOLJSTVO, vsak udeleženec potrdi, da se strinja s pravili organizatorja teka ŠD Ultra+Robert, ki so objavljena v nadaljevanju.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV:
Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni za namen prijave, obveščanja o poteku prijave in pošiljanja informacij v povezavi s prireditvijo Premagaj(mo) Kalvarijo 2022. V primeru težav oziroma nejasnosti pri prijavi, si organizator pridržuje pravico do stika s prijavljenim prek sredstev komunikacij na daljavo. S podpisom prijave se potrjuje resničnost podatkov, zapisanih v prijavi. Izjavlja, da je zdrav/-a, vsestransko pripravljen/-a za aktivno pomoč pri izpeljavi projekta. Upošteval/-a bo vsa navodila organizatorja in sodeloval/-a na lastno odgovornost. Potrjuje pristanek na tveganja v zvezi z delom in pomočjo na prireditvi,zato do organizatorja ne bo uveljavljal/-a nikakršnih odškodninskih zahtevkov. Podpisani prav tako soglaša, da dela na prireditvi brezplačno in od organizatorja ne bo zahteval plačila in povrnitve stroškov. Organizatorji prireditve lahko objavijo podatke, fotografije, posnetke prijaviteljev v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi v zameno zahtevali kakršno koli povračilo. Organizator lahko navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja za statistične obdelave.

Organizator bo osebne podatke prijavljenih  uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005) ter Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006).

Leave a Reply