Za pomoč in izvedbo projekta, bi potrebovali nekaj prostovoljcev in sicer profile oz. ljudi, ki bi prostovoljno opravljali naslednja dela:

Fotografiranje in snemanje dogodka: 5 do 7 fotografov in 3 snemalce, ki bi dokumentirali dogodek na različnih lokacijah in v različnih terminih (v Mestnem parku Maribor, na Piramidi, ob progi dobrodelnega teka med Piramido in Rošpohom, v Lutkovnem gledališču Maribor, avditoriju in Minoritski cerkvi, nabrežje reke Drave nasproti Lenta…)

Delo v informacijski pisarni (INFO šotoru, šotoru PRIJAVE, šotoru GARDEROBA, šotoru OPREMA):  8 – 10 ljudi, ki bi skrbelo za logistiko, sprejem, informiranje, prijave, zbiraje izjav za udeležbo na dobrodelnem teku in pohodu, merjenje in vnašanje časov tekačev v času med 8:00 in 11.00 uro v Mestnem parku Maribor , 1.6.2019

Pomoč starejšim osebam:  8 – 10 ljudi, ki bi se vključilo v program Maribor sočutno mesto. Le tega načrtujemo s Slovenskim društvom hospic, območno enoto Maribor. V prihodnje bomo namreč organizirali različne akcije in prireditve, namenjene ozaveščanju javnosti. Prva takšna akcijo bo 1. 6. 2019 med 9:00 in 11.00 uro v Mestnem parku Maribor. Prostovoljci bodo invalide, starostnike ter nepokretne obiskovalce z vozički zapeljali na sprehod…

Pomoč pri športnih igrah z otroci: 4 ljudi, ki bi 1.6.2019, med 8.00 in 12.00 uro pomagali Svižčevim animatorjem. Ti bodo z zabavnimi igrami razgibali najmlajše in pri tem bodo potrebovali tudi nekaj prostovoljcev, ki bodo skrbeli predvsem za red in varnost otrok, ter pomagali pri postavitvi in pospravljanju rekvizitov.

Delo na stojnici z okrepčili. Za tekače in pohodnike bomo imeli na poti 3 stojnice, na katerih bomo poskrbeli za njihovo osvežitev (voda, isotonik, banane, čokoladne ploščice…). Za prevoz na točko, kjer bo stala stojnica bo poskrbljeno, prav tako za ves material na stojnicah. 

Redarji in usmerjevalci. Tekači bodo tekli na dveh progah ( 7 km in 16 km). Zaradi njihove varnosti in za pravilno usmeritev pri zavijanju na označene poti potrebujemo med 20 in 30 redarjev oz. usmerjevalcev. Naloge le teh so različne in odvisne od posameznih točk na progi. Večinoma pa gre le za pravilno usmeritev tekačev na določenih zavojih, ki se pojavijo na progi. Za prevoz redarjev na posamezne točke bo poskrbljeno.

Kontaktna oseba za koordinacijo prostovoljcev je Robert Kereži.

Kontakti: gsm: 041 636 961; e-mail: robert.kerezi@gmail.com

Hvala!