Vranov let 2019 dnevne etape in opisi poti

Etapa 1 -24. 9. Ožbalt – Dovže/Spodnji Razbor

Prvi dan bomo z ekipo ob 7:00 uri pot pričeli v Ožbaltu, ki nas bo čez Pohorje ( velik del po slovenski transvezali) vodila v smeri Slovenj Gradca. Najprej se bomo čez Puščavo in Činžat povzpeli do Lamprehtove kapele, ki nas bo usmerila na zahod, proti Rogli. Pri akumulacijskem jezeru bomo zavili malenkost navzdol v smeri Ribniškega jezera od tam pa proti Črnemu vrhu, Razborci in k Muševi kapelici v Dovžah, kjer se bom srečal s preostalo ekipo. Prva etapa bo dolga 50 kilometrov z  2.200 v. m.. Če na poti ne bo kakšnih posebnih presenečenj, če se bom počutil pri močeh in če bo še dovolj časa, bom nadaljeval del poti, ki je načrtovana za drugo etapo in tako prvi dan zaključil še 20 kilometrov naprej v Spodnjem Razboru, predvidoma med 19.00 in 20.00 uro.

Etapa 2 – 25. 9. Dovže/Spodnji Razbor – Ljubno ob Savinji/Gornji grad

Vranov let etapa 2: Dovže/Spodnji Razbor – Ljubno ob Savinji/Gornji grad

Drugi dan bomo začeli ob 7:00 uri v Dovžah ali Spodnjem Razboru, odvisno, kje bom etapo prvi dan zaključil. Pot nas bo vodila v smeri jugozahod proti Šentvidu pri Zavodnju, Belim vodam, kjer je leta 1944 v umrl slovenski pesnik Karel Destovnik – Kajuh, Šmihelu nad Mozirjem, Goltem, gnezdišču planinskega orla v Tirskih pečeh in zaključku druge etape v Ljubnu ob Savinji. Druga etapa bo dolga 60 kilometrov z  2.551 v. m.. Če na poti ne bo kakšnih posebnih presenečenj, če se bom počutil pri močeh in če bo še dovolj časa, bom nadaljeval del poti, ki je načrtovana za tretjo etapo in tako bom drugi dan zaključil še 10 kilometrov naprej v Gornjem gradu, predvidoma med 19.00 in 20.00 uro.

Etapa 3 – 26. 9. Ljubno ob Savinji/Gornji grad – Kresnice/Volčja jama

Vranov let etapa 3: Ljubno ob Savinji/Gornji grad – Kresnice/Volčja jama

Tretji dan bomo etapo začeli ob 7:00 uri v Ljubnem ob Savinji ali v Gornjem gradu, odvisno, kje bom etapo drugi dan zaključil. Pot nas bo vodila v smeri jug skozi Novo Štifto, Zgornji Tuhinj, Črni vrh v Tuhinju, Gabrje pod Špikom, Prevoje, Blagovica, Hrastnik, Zgornje Koseze, Peče in skozi “srce Slovenije” – Geometrično središče GEOSS, Mala sela, Zapodje in Kresnice. Tretja etapa bo dolga 45 kilometrov z  1.989 v. m.. Če na poti ne bo kakšnih posebnih presenečenj, če se bom počutil pri močeh in če bo še dovolj časa, bom nadaljeval del poti, ki je načrtovana za četrto etapo in tako tretji dan zaključil še 14 kilometrov naprej v Volčji jami, predvidoma med 19.00 in 20.00 uro.

Etapa 4 – 27. 9. Kresnice/Volčja jama – Dvor/Dolenjske toplice

Vranov let etapa 4: Kresnice /Volčja jama – Dvor/Dolenjske Toplice

Četri dan bomo kot zmeraj, etapo začeli ob 7:00 uri v Kresnicah ali Volčji jami, odvisno, kje bom etapo tretji dan zaključil. Pot nas bo vodila v smeri jugovzhod skozi Leskovico pri Šmartnem, Razbore, Moravče pri Gabrovki, Tihaboj, Selo pri Mirni, Mirna, Gorenja dobrava, Dolenja Nemška vas, Dečja vas, Rdeči kal, Dobrava, Trebča vas in Dvor. Četrta etapa bo dolga 70 kilometrov z  1.994 v. m.. Če na poti ne bo kakšnih posebnih presenečenj, če se bom počutil pri močeh in če bo še dovolj časa, bom nadaljeval del poti, ki je načrtovana za zadnjo etapo in tako četrti dan zaključil še dobrih 5 kilometrov kilometrov naprej v Dolenjskih Toplicah, predvidoma med 19.00 in 20.00 uro.

Leave a Reply